۱۳۸۸ خرداد ۱۸, دوشنبه

العربيه:
مايكل مولن: هدف رژيم ايران، به‌دست آوردن بمب اتمى است 12:36:20 AM 1388/3/18
آدميرال مايكل مولن آدميرال مايكل مولن
آدميرال مايكل مولن، رئيس ستاد مشترك نيروهاى مسلح آمريكا گفت: هدف استراتژيك رژيم ايران به‌دست آوردن بمب اتمى است و اين خطرى براى جهان محسوب مىشود و ما بايد مطمئن شويم كه چنين امرى رخ ندهد. وى كه با تلويزيون العربيه مصاحبه مىكرد افزود: رژيم ايران بايد تصميم بگيرد. دستیابى به بمب، امنيت اين رژيم را كاهش مىدهد و نه افزايش. العربيه افزود: رهبران كشورهاى خليج فارس نيز نسبت به برنامه هستهيى رژيم ايران و به‌ويژه دستيابى آن به سلاح اتمى بسيار نگران هستند و آن را چالشى براى خود مىدانند.