۱۳۸۸ خرداد ۲۰, چهارشنبه

سفير ژاپن در آژانس، جانشين احتمالى البرادعى است 7:44:51 AM 1388/3/20
آژانس بين المللي انرژي اتمي آژانس بين المللي انرژي اتمي
خبرگزارى فرانسه گزارش داد ياكيا آمانو سفير ژاپن در آژانس بينالمللى انرژى اتمى دريك راى گيرى غيرالزام‌آور آزمايشى، برنده اكثريت آرا براى جانشينى محمد البرادعى شد. وى 20 راى از 35 راى ديپلوماتها را كه در اجلاس غيرعلنى شركت كرده بودند به‌دست آورد. سفير آفريقاى جنوبى صمد مينتى (Abdul Samad Minty) 11 راى و لوئيس اچاوارى از اسپانيا 4 راى به‌دست آوردند. خبرگزارى فرانسه افزود: شوراى حكام آژانس بينالمللى انرژى اتمى راى گيرى رسمى براى جانشينى برادعى را در 2 ژوئيه برگزار خواهد كرد….