۱۳۸۸ خرداد ۲۰, چهارشنبه

«محاکمه نظام» در جدال قدرت

زینت میرهاشمی

جدال بین رقیبان در نمایش انتخاباتی، آنچنان گنداب سه دهه چپاولگری و سرکوب را رو آورده که پوشاندن آن را بر فرمانده کشتی ورشکسته حکومت دچار مشکل کرده است. خصلت شریک بودن همه کاندیداها در سه دهه غارت و سرکوبگری، و نیز التهاب جامعه برای تغییر و تحولاتی رادیکال، به این جدالها، شکلی افشاگرانه بخشیده است.

بر بستر این جدالها، بدون شک، جنبشهای مردمی هر چه بیشتر رو به جلو خواهد رفت. هر جریانی بخواهد از کشاکش قدرت، از هیبت ترسناک یکی، به دیگری لطافت و مهربانی ببخشد، سه دهه اعمال ننگین این رزیم را تائید کرده است.

آیت الله فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسین خوزه علمیه قم که شب مناظره احمدی نژاد و موسوی تا صبح اشک ریخته است، در رابطه با افشاگریهای بی دنده و ترمز احمدی نژاد به درستی گفت: «این مناظره برگ سیاهی را در تاریخ کشور و انقلاب ثبت کرد و نظام در آن محاکمه شد.» وی گفت:«اسراری که مربوط به نظام بود و افشای آن برای هیچ کس جایز و صحیح نبود مطرح شد. اگر این مناظره درست تحلیل شود نسبتهایی که دشمنان انقلاب در این سی سال علیه نظام می دادند متاسفانه به امام و نظام نسبت داده شد.»

هاشمی رفسنجانی که یکی از محورهای افشاگری احمدی نژاد بود روز سه شنبه 19 خرداد نامه ای تهدیدآمیز به ولی فقیه نوشت و خواستار شکستن سکوت وی شده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت درنامه خود، اظهارات احمدی نژاد را «گفتاری با برنامه ریزی قبلی» دانسته و هدف ان را «تحت الشعاع قرار دادن گزارشهای مستند و مکرر دیوان محاسبات در خصوص مفقودالاثر بودن یک میلیارد دلار و ارتکاب چند هزار تخلف در اجرای بودجه ها» دانست. وی شرایط فعلی را خطرناک دانسته و خواستار مداخله ولی فقیه شده است.

پاسدار احمدی نژاد در همین روز گفت: «می گویند کشور در خطر است، این آقایان بدانند که کشور در خطر نیست بلکه منافع یک عده پر خور و زورگو در خطر افتاده است.»

سکانداران کشتی سوراخ شده حکومت، در حفظ نظام شریکند و جدالهای موجود در این ماراتن انتخاباتی جدی است اما ماهیت آن ربطی به منافع مردم ندارد. خواستهای کارگران و زحمتکشان در هیچ کدام از برنامه های کاندیداها اگر اسمش را بشود «برنامه» گذاشت وجود ندارد. بر همین سنگ پایه، دفاع از خواستهای مردمی و حقوق کارگران و زحمتکشان و برای رسیدن به توسعه ای دموکراتیک، صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی به تمامیت این رژیم باید «نه» گفت و در این نمایش انتخاباتی شرکت نکرد.