۱۳۸۸ خرداد ۱۳, چهارشنبه

اجرای عدالت توسط جانیان و تبهکاران

جعفر پویه

دژخیمان و آدمکشان رژیم ولایت فقیه بدرفتاری و ضرب و شتم زندانیان را به حدی رسانده اند که تحمل آن از ظرفیت بسیاری از زندانیان خارج است. در بند زنان زندان گوهردشت بنا به گزارش فعالین حقوق بشر، این بدرفتاریها توسط علی محمدی، معاون زندان، ترابی، رییس بازرسی، کرمانی، رییس حفاظت و اطلاعات، فرج نژاد، معاون حفاظت و اطلاعات و خادم، رییس بند یک اعمال می شود. آنها برای رفتار غیر انسانی خود با زنان زندانی آنها را به حفاظت اطلاعات زندان برده و مورد شکنجه های جنسی و جسمی وحشتناک قرار می دهند. در روزهای گذشته زندانی 22 ساله مهناز اکبر تهرانی توسط دژخیمان به حفاظت اطلاعات برده می شود و مورد شکنجه قرار می گیرد. شدت شکنجه به حدی بود که چهره او در خون پوشیده شده و قادر به راه رفتن نبوده است. به همین دلیل پاسداران بند او را به سلول انفرادی بند 7 منتقل می کنند. در این سولها که به آنها "سگ دونی" گفته می شود، زندانیان روزانه یک بار جیره غذایی دریافت می کنند و در 24 ساعت تنها دوبار امکان استفاده از دستشویی را دارند. آنها دایم در گرسنگی مفرط نگه داشته شده و اجازه استفاده از حمام را ندارند. خانم مهناز اکبر تهرانی پس از شکنجه، شرایط غیر انسانی سلول انفرادی را تحمل نیاورده و دست به خودکشی می زند. از آنجایی که جان زندانی برای زندانبانان رژیم ولایت فقیه ارزشی ندارد، پاسداران بعد از چندین ساعت با جنازه او در سلول مواجه می شوند. سختگیری شدید و باز گذاشتن دست آدمکشان و کسانی که از حداقل شرافت انسانی برخوردار نیستند، شرایط را آنقدر بر یک زن زندانی غیرقابل تحمل کرده که مرگ را بر زندگی ای این چنینی ترجیح داده است. مسوولان زندان و دست اندرکاران قوه قضاییه و سردمداران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی مسوول قتل و مرگ یک زندانی دیگر در سیاهچالهای قرون وسطایی خود هستند. این درحالی است که در روزهای گذشته خبر تهدید جانی منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت واحد توسط یک زندانی سابقه دار و خطرناک از زندان رجایی شهر مخابره شده است. وقتی که زندانبانان قادر نیستند تا زندانیان را با حذف فیزیکی از میان بردارند، این وظیفه را به جنایتکاران خطرناک که همدست آنها هستند واگذار می کنند. منصور اسانلو توسط "مرتضی لک تبریزی"، سردسته باند تبهکار "دیوار چین" که نیمه شب بر بالین او حاضر شده بود با تهدید جانی روبرو شد. شکنجه و بدرفتاری با زندانیان به عنوان یک رویه عادی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در زندانها پیگیری می شود. هر گاه این کار از عهده ماموران و گماشتگان ولی فقیه بر نیاید، تبهکاران و جانیان زندانی آن را به عهده می گیرند و به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب رژیم انجام وظیفه می کنند. همه دست اندرکاران و سرکوبگران مردم ایران از صدر تا ذیل اوباش، جانی و تبهکار هستند. بدرفتاری و شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ و خودکشی تنها از عهده جانیان و دژخیمانی بر می آید که دستگاه آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی اجرای عدالت خود را بدانها سپرده است.