۱۳۸۸ خرداد ۱۳, چهارشنبه

السياسه:
تشكيل ديوار انسانى، در مقابل شهر اشرف 4:56:29 PM 1388/3/13
ديوار انساني مقابل در اشرف ديوار انساني مقابل در اشرف
روزنامه كويتى السياسه نوشت: سازمان مجاهدين كه بزرگترين نيروى اپوزيسيون رژيم ايران محسوب مىشود، اعلام كرد: ”به رغم اعتراضهاى گسترده بينالمللى و بيانيههاى صادر شده از سوى شخصيتهاى سياسى و پارلمانترهاى عراقى و بينالمللى، پليس عراق در راستاى اجراى اوامر رژيم ايران، براى پنجمين روز پياپى، قصد ورود وتهاجم به داخل قرارگاه اشرف را دارد. لذا ساكنان اشرف، به منظور جلوگيرى از ورود پليس كه نقص آشكار تعهدهاى بينالمللى دولت عراق و تضمينهاى ارائه شده به دولت آمريكا مبنى بر محترم شمردن حقوق ساكنان اشرف مىباشد، اقدام به تشكيل يك ديوار انسانى در مقابل در قرارگاه، نمودهاند“ . سازمان مجاهدين هم‌چنين مسئوليت بروز هر حادثهاى را برعهده دولتهاى آمريكا و عراق مىداند و تأكيد مىكند كه بعد از تمكين دولت عراق به فشارهاى رژيم ايران، تنها راهحل، كسب تضمينهاى بينالمللى براى حفاظت از اشرف است.