۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

نگرانى محافل سياسى جهان، نسبت به سركوب مردم بپاخاسته 10:55:56 PM 1388/3/24

جوزف بايدن جوزف بايدن
محافل سياسى و مقامهاى كشورهاى جهان اعتراضهاى گسترده در سراسر ايران را مورد توجه قرار دادند و نسبت به سركوب مردم ابراز نگرانى كردند. جوزف بايدن، معاون رئيسجمهور آمريكا، اعلام كرد: «ترديد بسيار زيادى درباره نتايج انتخابات رژيم ايران كه احمدى‌نژاد بهعنوان نفر پيروز اعلام شده وجود دارد». وى در مصاحبه تلويزيون NBC تأكيد كرد آمريكا نتايج انتخابات رژيم ايران را تجزيه و تحليل خواهد كرد. «كاخ سفيد روز شنبه گفت آمريكا در حال بررسى گزارشها در مورد تخلفها در انتخابات رياست‌جمهورى ايران است».