۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

عکس هایی از اعتراضات خیابانی علیه تقلب انتخاباتی - سری یک

عکس هایی از اعتراضات خیابانی علیه تقلب گسترده در انتخابات - سری دو

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران:

پیش به سوی یک انتخابات آزاد، دمکراتیک و عادلانه

فراسوی خبر... 25 خرداد

خشونت رژیم علیه مردم علامت ضعف است

لیلا جدیدی

روزنامه ایندپندنت در صفحه اول خود، جنایت و خشونت جمهوری اسلامی را با چاپ تصویر یک جوان معترض ایرانی و تیتر "ترور در تهران" به نمایش گذاشته است. مردم ایران به پا خواسته اند و اراده خود را برای تعیین سرنوشت خویش و کسب آزادی و عدالت در برابر چشم جهانیان قرار داده اند.

بنا بر گزارشهای عینی و مستقیم که لحظه به لحظه از نقاط مختلف کشور به ویژه از تهران به دست می رسد، حکومت ولایت فقیه به طور وحشیانه ای به مردم حمله ور شده است و مزدوران با باتوم و چماق به جان آنها افتاده اند. همچنین خبرها از باز گذاشتن دست سپاه پاسداران برای تیراندازی به سوی مردم حکایت می کند. با این حال، مردم در خیابانها، مراکز مهم شهر و از بام خانه خود، فریاد "دولت تقلب می کند، رهبر حمایت می کند"، "مرگ بر رهبر" و "مرگ بر دیکتاتور" سر داده اند. دانشگاه ها تعطیل و اداره ها زودتر از موقع بسته شده اند. مغازه ها و فروشگاه ها از ساعت 7 شب تعطیل کرده اند. حکومت با فیلتر گذاری سایتها، قطع تلفنهای همراه، اخراج خبرنگاران و شکستن دوربین آنها و غیره تلاش می کند ارتباط مردم ایران را با یکدیگر و جهان خارج ناممکن کند.

در همین حال احمدی نژاد که هیچ آبرویی در میان مردم ندارد، در میان عربده مزدورانی که از سراسر کشور برای دلگرمی نیروهای روحیه از دست داده حکومت در تهران جمع آوری شده اند، ریاست تقلبی خود را جشن گرفته و منفعلانه سیل عظیم مردم در خیابانها و خیزش مردمی را به عوامل خارجی نسبت می دهد.

صف بندی سیاهی و تباهی از یک سو و عشق به آزادی و عدالت از سوی دیگر در برابر هم آنچنان سیاه و سفید شده است که دیگر هیچکس نمی تواند منکر آن شود یا برکنار بماند. آنچه اکنون روی می دهد، در خیابان یکطرفه ای در جریان است که جمهوری اسلامی را به سوی نیستی و سرنگونی می کشاند. خامنه ای و رژیم منفور جمهوری اسلامی نه راه پس دارد و نه راه پیش زیرا هر دو راه به تلاشی و تباهی ختم می شود. از همین رو حکومت شانس خود را در سرکوب بیشتر آزمایش می کند؛ این رسم دیکتاتورهای حقیر و درمانده است. اما جنبش مردم ایران تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه به پیش خواهد رفت زیرا مردم با مشاهده ضعف و حقارت رژیم که نماد آن استفاده از ابزار زور است، به تواناییهای خود بیشتر پی می برند.

دفتر آقای موسوی از حکومت درخواست اجازه تظاهرات آرام در روز دوشنبه را کرده است. او باید اعلام کند که دوشنبه یا هر روز دیگری، اعمال خشونت علیه مردم محکوم است و کسانی که آن را رهبری یا اجرا می کنند، باید محاکمه و مجازات شوند.