۱۳۸۸ تیر ۲, سه‌شنبه

نقش پر رنگ زنان در قیام برای آزادی

زینت میرهاشمی

تصویر چهره زیبای ندا آقا سلطان، بر صفحه های شمار کثیری از رسانه های جهان، چهره کریه جمهوری اسلامی را بار دیگر در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشت. صدای پر صلابت پدر وی بر بالین وی در آن هنگام که می گفت: «ندا نترس» قلبها را به لرزه در آورد. ندا، تبدیل به ندای آزادی در قلب و اندیشه مردم شد. روز دوشنبه اول تیر علیرغم بیانیه های پی در پی سپاه پاسداران و گلوله های آنها، هزارها زن و مرد خیابانهای تهران و شهرهای دیگر را تسخیر کردند و به ندای ندا پاسخ مثبت دادند.

کاسپین ماکان، نامزد ندا آقاسلطان در مصاحبه ای با بی بی سی گفت: «هدف ندا آقای موسوی یا احمدی نژاد نبود. هدفش وطنش بود و برایش اهمیت داشت که در این راه قدم بردارد. بارها اشاره کرده بود که حتی اگر جانش را از دست بدهد و گلوله به قلبش بخورد، که اتفاقا گلوله به قلبش خورد، در همین راه قدم برخواهد داشت.»

در تصاویر و فیلمهایی که از خیزشهای مردمی در تهران و شهرهای دیگر کشور پخش می شود، نقش زنان به خوبی برجسته است. شرکت قهرمانانه زنان در این خیزشها و مشتهای گره کرده شان فریاد سه دهه ظلمی است که به آنان شده است. حضور پر رنگ زنان بر دموکراتیزه شدن این قیامها تاثیر خواهد گذاشت. مطالبه زنان فراتر از ابطال یک انتخابات مهندسی شده است. حقوق زنان و حقوق بشر همه نظم موجود را به چالش می کشد و دستیابی به آن از انگاره های حافظان نظم موجود به دور است. به همین جهت ندا نمونه ای از زنانی هست که قلبشان برای آزادی می تپد. زنان و مردان ازادیخواهی که چنین سینه هایشان را در برابر گلوله های مزدوران حکومتی سپر می کنند تبلور اراده ای برای تغییر دموکراتیک هستند و نمی توان آنان را در قفس تنگ نظام جمهوری اسلامی زندانی کرد. خصلت این خیزشهای خیابانی و به ویژه حضور گسترده زنان در آن نشان از عزم مردم برای تحقق دموکراسی و حکومتی لائیک است.