۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه

وزارت خارجه آمریكا از پنجاهوپنجمین قطعنامه محكومیت رژیم آخوندى استقبال كرد 7:48:01 AM 1387/9/30
شان مك كورمك شان مك كورمك
وزارت خارجه آمریكا از پنجاهوپنجمین قطعنامه محكومیت دیكتاتوری آخوندها در مجمع عمومی ملل متحد بهخاطر نقض گسترده حقوقبشر اسقبال كرد. شان مك كورمك‌، سخنگوی وزارت خارجه آمریكا، روز جمعه در بیانیه‌یی اعلام كرد: قطعنامه مجمع عمومی بیانگر آن است كه جامعه بین‌المللی تصمیم دارد در مقابل اقدامهاى رژیم ایران براى سركوب كردن شهروندان این كشور ساكت ننشیند. جامعه‌ی بین‌المللی نقض حقوقبشر و بی‌توجهی به كرامت انسانها و محرومیت شهروندان از آزادیهای اساسی را نادیده نخواهد گرفت. این قطعنامه از رژیم ایران خواسته است به تعهدات خود عمل كند و شكنجه، دستگیریهای خودسرانه و اعدام در ملاء عام و سنگسار را كنار بگذارد.