۱۳۸۷ دی ۱۰, سه‌شنبه

فراسوی خبر... 11 دی

نرخ پایین سرانه سلامت، کمک به فقر بهداشت و درمان است

زینت میرهاشمی

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم روز سه شنبه 10 دی از تصویب مبلغ 6 هزار و 500 تومان جهت سرانه درمان برای سال 88 خبر داد. این میزان تعیین شده نسبت به رشد نرخ تورم، افزایش هزینه های زندگی و نیز گرانی کالاهای مصرفی، هیچ خوانایی ندارد و به ناهنجاری بیشتر بهداشت و درمان می انجامد.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر 10 دی، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی نرخ سرانه سلامت کمتر از 15 هزار تومان را رفتن مردم به زیر خط فقر اعلام داشته است.

سطح بهداشت و درمان در ایران به ویژه در شهرهای دور از مرکز و نیز اکثریت روستاها، نامناسب است. کارگران و مزدبگیران با دستمزدهای ناچیز نمی توانند از عهده هزینه های درمان خود و فرزندانشان برایند و طبیعی است که موضوع سلامت تبدیل به موضوع درجه چندم در سبد هزینه های خانوار می گردد. پدیده سلامت و بهداشت مردم برای رژیم جایگاهی ندارد. در حالی که حق بهداشت و درمان مردم جای شایسته در بودجه عمومی ندارد، ثروت کشور توسط رژیم جهت سیاستهای تروریستی در منطقه هزینه می شود. حداقل نرخ سلامت و حداقل دستمزد که هیچ تناسبی با رشد تورم ندارد، باعث تشدید فقر خواهد شد.