۱۳۸۷ دی ۵, پنجشنبه

فراسوی خبر .... آدینه 6 دی

خط و نشان کشیدن فرمانده سپاه برای دانشجویان

جعفر پویه

محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته (پنج‌شنبه) در نشست پایانی "هم اندیشی مسوولان بسیج دانشجویی" که در محل سفارت سابق آمریکا برگزار شد، خطوط جدید دستورات رژیم برای بسیج دانشجویی را بیان کرد. او در این سخنرانی گفت: "حال و هواي دانشجويی حال و هوای خاصی است كه اگر در جهت صحيح خود هدايت شود، بزرگترين فوايد را براي نظام، مردم و كشور دارد." او در ادامه گفت: "نكته حائز اهميت اين است كه بسيج دانشجويی در هر مقطع زماني بايستی تكليف و وظيفه‌اش را در قبال انقلاب اسلامی و نظام درك و به آن عمل كند." او به صراحت بسیج دانشجویی را کارگزار رژیم در دانشگاه ها اعلام کرد و با توجه به جوی که در دانشگاه ها وجود دارد، غیر مستقیم گله های بسیجی را برای حمایت از رژیم به انجام وظیفه و تکلیف که همان حمله و اوباشگری در دانشگاه هاست فراخواند. او همچنین گفت: "می‌خواهيم زمينه‌ای ايجاد كنيم كه اگر نياز شد، بسيج دانشجويی به اقداماتي مشابه 13 آبان دست بزند." منظور پاسدار جعفری از "اقداماتی مشابه 13 آبان" همان گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی است که بیشترین زیان را تاکنون به منافع ملی مردم ایران وارد کرده است. به ظاهر سیاست گروگانگیری و باج‌خواهی که توسط رژیم در داخل کشور و توسط عوامل وابسته به آن در خارج کشور هدایت شده است، به مذاق فرماندهان امنیتی – نظامی خوش آمده است و هنوز فکر می کنند که قادر به تکرار چنین حرکاتی هستند. او درحالی این وعده ها را به اوباش بسیجی می دهد که نارضایتی عمومی مردم از رژیم در همه عرصه‌ها به بالاترین سطح خود رسیده است و رژیم هر روزه با برگزاری مانورهای نمایش قدرت گله های مسلح خود، سعی دارد تا جو رعب و وحشت را بر کشور حاکم کند. تشویق بسیج دانشجویی به اجرای تکلیف و وظیفه نیز چیزی نیست جز اقدام به سرکوب فعالان دانشجویی زیرا او می گوید: "مخالفت با دولتها و افشاگری یکی از عادتهای دانشجویان بوده است اما عادت به مخالفت راه درستی نیست و باید شکسته شود." آزادی خواهی و عدالت جویی دانشجویان دانشگاه ها را به "عادت به مخالفت" تقلیل دادن و وادار کردن بسیجیها به شکستن این عادت به نام انجام وظیفه و تکلیف، دم خروسی است که از پشت این کلمات آشکارا پیداست. هرچند او پشت گرمی‌ای نیز به بسیجیها بدهد و بگوید: "سپاه استانها موظف به حمايت و پشتيبانی از ناحيه بسيج دانشجويی و بسيج دانشجويی دانشگاههاست." گفته ها و پشت گرمیهای فرمانده سپاه کل سپاه پاسداران در این همایش به بسیجیها نشان از درماندگی رژیم در مقابل دانشجویان آزادیخواه و مبارزی دارد که دولت امنیتی – نظامی را در اجرای رسالت اش یعنی، حاکم کردن جو پادگانی در دانشگاه ها ناکام کرده اند.