۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

باراك اوباما ایران تحت حاكمیت آخوندها را یكی از مناطق مشكل آفرین جهان ناميد 11:54:39 AM 1387/10/9
باراك اوباما باراك اوباما
باراك اوباما ایران تحت حاكمیت آخوندها را یكی از مناطق مشكل آفرین جهان معرفی كرد و هشدار داد: رژیم ایران در پی به دست آوردن توانایی تولید سلاح هستهیی است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: باراك اوباما رئیسجمهور منتخب آمریكا در مصاحبهیی درباره اولویتهای خود گفت: به غیر از جنگهای كنونی در عراق و افغانستان، نقاط عمده مشكل ساز امنیتی، معمولا ایران، پاكستان و كره شمالی هستند… خبرنگاری پرسید آیا رژیم ایران در حال حاضر تهدید بزرگتری براى آمریكاست؟ شما براى كاهش ریسكهای آن چه خواهد كرد؟ اوباما پاسخ داد: رژیم ایران اقدامهاى بسیار زیادی براى كسب توانایی ساختن یك سلاح هستهیى انجام داده تا اگر بخواهد بتواند چنین سلاحی تولید كند. رئیس جهور آمریكا تأكید كرد: دیپلماسی سفت و سختی را با رژیم ایران در پیش خواهیم گرفت.