۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

مجاهدان اشرف همراه با متحصنان ژنو پيروزى اشرف را جشن گرفتند 11:54:39 AM 1387/10/9
جشن پيروزى شهر اشرف - آرشيو جشن پيروزى شهر اشرف - آرشيو
همزمان با گردهمایی و جشن پایان تحصن هموطنانمان در ژنو و واشینگتن كه با قرائت پیامهای رئیسجمهور برگزیده مقاومت و رهبر مقاومت همراه بود، مجاهدان اشرف در همراهی با خانوادهها و هموطنان متحصن و براى استماع پیامها در یك گردهمایی بزرگ با حضور خواهر مجاهد مژگان پارسایی جانشین رهبری مقاومت در اشرف و خواهرمجاهد صدیقه حسینی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، شركت كردند و پیروزی اشرف را جشن گرفتند و تبریك گفتند. خواهر مجاهد مژگان پارسایی با تبریك اشرفیان به رهبر مقاومت و رئیسجمهور برگزیده مقاومت و خانوادهها و هموطنان متحصن از همگی آنها قدردانی و تشكر كرد و با گزارشی از وقایع و تحولات اخیر، به تشریح ابعاد گوناگون این پیروزی و توضیح پیرامون تضمینهای مربوط به حفاظت اشرف پرداخت. وی تاكید كرد، مجاهدین و مقاومت ایران با احترام به حاكمیت دولت عراق، آرزومند یك عراق دموكراتیك، متحدو مستقل هستند تا بدور از دخالتها و تجاوزات رژیم ایران به ثبات و امنیت و به شكوفایی و پیشرفت اقتصادی-اجتماعی دست پیدا كنند.