۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

مقاومت ايران مجامع حقوقبشری را به محكوم كردن اجرای حكم سنگسار فراخواند 11:53:09 AM 1387/10/11
سنگسار سنگسار
شورای ملی مقاومت مجامع حقوقبشری را به محكوم كردن اجرای حكم سنگسار توسط رژیم ضدبشری فراخواند به دنبال اجرای مجازات وحشیانه سنگسار در مشهد توسط رژیم آخوندی، مقاومت ایران مجامع بينالمللى مدافع حقوقبشر را به محكوم كردن این مجازات وحشیانه فراخواند و بر ضرورت ارجاع پرونده نقض حقوقبشر این رژیم به شورای امنیت براى اقدامهاى لازم الاجرا تأكید كرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت امروز باصدور اطلاعیه ای در این باره اعلام كرد: بنا بر گزارشهای رسیده، رژیم آخوندها، در روز جمعه 6دیماه، یك زندانی مرد را در گورستان بهشت رضا در شهر مشهد سنگسار كرد. دژخیمان دو مرد را كه در شعبه 5 دادگاه كیفری استان خراسان به مجازات وحشیانه سنگسار محكوم شده بودند، همزمان در خاك قرار دادند. اما یكی از زندانیان كه محمود نام داشت موفق شد خود را از گودال بیرون كشیده و از مرگ رها سازد. اما قربانی دیگر كه نام او هنوز فاش نشده بدون آن كه اتهام او معلوم باشد، در شرایطی تكاندهنده به دست آخوندهای شقاوت پیشه سنگسار شد. در حال حاضر دو مرد وهشت زن نگونبخت دیگر كه محكوم به مجازات شقاوتبار سنگسار هستند، در انتظار مرگ بهسر میبرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت افزود: مجازات ضدانسانی و قرون وسطایی سنگسار در حالی انجام میشود كه رژیم آخوندها تحت فشار محكومیتهای بينالمللى مكرر و انزجار افكار عمومی، در یك اقدام نمایشی ادعا كرد كه از اجرای این مجازات مرگبار خودداری خواهد كرد. از همین رو با مراقبتهای ویژه امنیتی از پخش خبر اجرای این احكام در روزنامهها و منابع خبری داخل كشور جلوگیری میكند.