۱۳۸۷ آذر ۲۵, دوشنبه

يكى از دانشجويان دختر دانشگاه زنجان، خودكشی كرد 5:45:52 AM 1387/9/25
خودكشي يك دختر دانشجو خودكشي يك دختر دانشجو
یكی از دانشجویان دختر دانشگاه زنجان در خوابگاه دانشجویان، به علت فشارهای طاقتفرسای ناشى از حاكمیت آخوندها اقدام به خودكشی كرد. وی پس از این عمل به بیمارستان مرکزی شهر زنجان منتقل گردید اما بهدلیل کمبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داد.