۱۳۸۷ آذر ۲۳, شنبه

كوشنر: اسرائيل آماده حمله به تاسيسات هستهيى رژيم ايران است 11:48:58 AM 1387/9/23
برنارد كوشنر برنارد كوشنر
وزیر امور خارجه فرانسه گفت: اسرائیل در حال آماده شدن براى حمله به تاسیسات هستهای رژیم ایران است. برنارد کوشنر به روزنامه اسرائیلی 'ها آرتص ”گفت: در اسرائیل به ویژه در ارتش آن، افرادی راهحل نظامی و احتمالا یک حمله را برنامهریزی میکنند. وی تأكید كرد: اسرائیل با یك رژیم مجهز به سلاح اتمی در ایران کنار نخواهد آمد و همه میدانند قبل از رسیدن به این نقطه به این رژیم حمله خواهد كرد.