۱۳۸۷ دی ۵, پنجشنبه

وزارت خارجه آمریكا بر التزام دولت عراق نسبت به اعضاء سازمان مجاهدين خلق تاكيد كرد 11:47:47 AM 1387/10/5
وزارت خارجه آمریكا وزارت خارجه آمریكا
وزارت خارجه آمریكا در یك موضعگیری جدید، اعلام كرد: رژیم ایران میتواند هرگونه ادعایی كه میخواهد در رابطه با اعضاء مجاهدین خلق بهعمل بیاورد. اما مقامهاى رسمی ایالات متحده دلیلی براى شك در التزام دولت عراق به بازنگرداندن آنها به كشورشان، ندارند. رابرت وود سخنگوی وزارتخارجه آمریكا در یك موضعگیری كه از سوی صدای آمریكا منتشر شد ،به‌رغم اظهارات مشاور امنیتی دولت عراق ، تأكید كرد «مقامهاى بغداد به دولت بوش اطمینان دادهاند كه اعضای این گروه براى بازگشت به ایران، جایی كه ممكن است با زندان یا بدتر از آن مواجه شوند، زیر فشار قرار نخواهند گرفت». رابرت وود در یك گفتگو با خبرنگاران افزود: مقامهاى رسمی عراقی ایالات متحده را مطمئن ساخته‌اند كه بهرغم درخواستهای تهران تلاشی براى بازپس فرستادن مجاهدین صورت نخواهد گرفت. او گفت «درباره مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف با عراقیها صحبت كردهایم و آنها به ما تعهد دادهاند كه آنها هیچ كس را مجبور به بازگشت به ایران نخواهند كرد و ما بر این اعتقاد هستیم كه وضعیت به همین ترتیب خواهد بود. آنها قصد ندارند چنین كاری بكنندوما بر همین اساس حركت میكنیم». سخنگوی وزارت خارجه آمریكا اضافه كرد: این «هنوز زودرس» است كه درباره سناریوهای محتمل جابجایی در مورد اعضای مجاهدین صحبت كنیم. دولت بوش در حال بررسی نامگذاری تروریستی این گروه میباشد كه جابجایی اعضای گروه را به آمریكا دشوار كرده است. اما یك مقام ارشد وزارت خارجه آمریكا گفت، در صورتیكه مجاهدین خلق از لیست خارج شوند، «بدیهی» است كه ایالات متحده پذیرش برخی اعضای آن را در آمریكا مورد نظر قرار مىدهد. این مقام در عین حال گفت نمیتواند پیشبینی كند بازبینی لیست تروریستی چه مدت طول میكشد و یادآوری كرد كه تصمیمگیری میتواند به دولت آینده محول شود كه 20ژانویه كارش را شروع میكند. این مقام انتظار مشورت با تیم انتقال اوباما را درباره همین موضوع دارد.