۱۳۸۷ آذر ۲۶, سه‌شنبه

مجله فرانسوی آفریقا- آسیا: «مریم رجوی: نه جنگ، نه ملا» 11:49:48 AM 1387/9/26
مجله آفريقا آسيا مجله آفريقا آسيا
شماره اخیر مجله فرانسوی آفریقا- آسیا كه با تصویر رئیسجمهور برگزیده مقاومت و تیتردرشت: «مریم رجوی: نه جنگ، نه ملا»، 16 صفحه خود را به مقالاتی درباره اوضاع ایران وموقعیت مقاومت اختصاص داده است، با استقبال خوانندگان رو به روشد و درمراكز فروش مطبوعات درپاریس و سایر شهرهاى فرانسه بهطورگسترده توزیع گردید. آفریقا آسیا علاوه بر درج مصاحبه خود با رئیسجمهور برگزیده مقاومت، حاوی مقالات زیر درباره مقاومت ایران است: - «اشرف سمبل مقاومت» درباره پایداری قهرمانان اشرف به قلم ژان لور - «تنها راهحل بازگشت به خلق» مقالهیی به قلم سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزائر در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین خلق ایران - مقالهیی در مورد ضرورت خروج مجاهدین از لیست تروریستی اروپا به قلم فرانسوا كلكومبه - مقالهیی در مورد ورشكستگی اقتصادی رژیم آخوندی به قلم فیلیپ لوبو آفریقا-آسیا درصفحات خود عكسهایی از گردهمایی بزرگ 70هزار نفره ایرانیان در ویلپنت پاریس، عكسهایی از رزمندگان اشرف و حامیان عراقی آنها و همچنین آفیشهایی كه توسط هوادران مجاهدین در شهرهاى میهن توزیع یا درشت نویسی شده درج كرده است.