۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

تجمع حقوقدانان مستقل عراق با 12هزار حقوقدان، از گزارش بان كىمون در مورد اشرف استقبال كرد

گزارش دبيركل ملل متحد در باره اشرف گزارش دبيركل ملل متحد در باره اشرف
تجمع حقوقدانان مستقل عراق، بهنمايندگى از طرف 12000 وكيل و حقوقدان عراقى طى نامهيى به دبيركل سازمان مللمتحد از گزارش ماه «مى» بان كىمون دبيركل سازمان مللمتحد در رابطه با قطعنامه 1883 (2009) تقدير كرد. ، قطعنامه‌اى كه شامل مجموعه‌اى از اقدامات حقوقى براى حفاظت ساكنان اشرف مىباشد. در قسمتى از اين نامه آمده است: اين گزارش موضع مسؤليت شما را از نظر بينالمللى در رابطه با قرارگاه اشرف، از كانال يونامى نشان مى‌دهد. در شرايطى كه ما اين مسؤليت بينالمللى را ارج مى‌نهيم به شما تأكيد مى‌كنيم كه محقق كردن اين رهنمودها و دستورالعملها ضرورى و الزام‌آور است زيرا كه بر اساس قطعنامه شوراى امنيت مى‌باشد. در قسمت ديگرى از اين نامه آمده است: ادامه دولت عراق بر ايجاد محدوديتها و نفض حقوقبشر در حق ساكنان اشرف و به‌ويژه نمايشى كه به اسم خانواده‌ها به اجرا در آورده چيزى نيست بجز نمايشى كه توسط ارگانهاى وزارت اطلاعات رژيم ايران با همكارى دولت عراق صحنهسازى مى‌شود كه خود يك نقض بزرگ حقوق بينالمللى ساكنان اشرف است. بنابراين تجمع ما از شما مى‌خواهد كه حفاظت ساكنان اشرف را از نيروهاى عراقى به نيروهاى سازمان مللمتحد منتقل نمائيد و تا تشكيل يك حكومت ملى و غير فرقهگرا در عراق، بايد نيروهاى آمريكايى حفاظت كمپ اشرف را برعهده بگيرند زيرا تابحال ثابت شده است كه دولت طائفى نورى مالكى قصد حفاظت از ساكنان اشرف را ندارد و علاوه برآن از توان و صلاحيت اين كار را نيز ندارد.