۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

اول ماه مه کلن – آلمان در همبستگی با جنبش بیشماران (گزارش و آلبوم عکس)

روز جهانی کارگر دویسبورگ - آلمان (گزارش و آلبوم عکس)

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران

جنبش توانمند کارگری در سالی که گذشت

مصاحبه مریم افشاری با آقای علی رضا بیانی، شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری

نبرد خلق به صورت یک فایل پ د اف

فراسوی خبر... 14 اردیبهشت

منفورترین چهره جهانی، از اصلاح جهان حرف می زند

زینت میرهاشمی

در حالی که حکومت ایران متهم به نقض مفاد پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی است و هر روز بیش از روز قبل جهانیان به این واقعیت پی می برند که رژیم ایران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است، احمدی نژاد در سخن پراکنی خود در مقر سازمان ملل متحد طی یک پیشنهاد 11 ماده ای خواستار اصلاح سازمان انرژی اتمی شد. پاسدار جنگ طلب، خواستار صلح و امنیت جهانی شد.

احمدی نژاد روز دوشنبه 13 اردیبهشت در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی در مقر سازمان ملل در نیویورک شرکت کرد. وی که بر صندلی متهم به نقض قوانین بین المللی قرار دارد با انداختن توپ به زمین طرفهای مقابل، کشورهای دیگر را مورد تهاجم قرار داد. احمدی نژاد با سخن پراکنیهای غیر واقعی و فریبکارانه بار دیگر مورد تمسخر رسانه ها و مردم جهان قرار گرفت. هنگام سخنرانی احمدی نژاد بسیاری از مقامات کشورهای غربی، سالن را به نشانه اعتراض ترک نمودند.

احمدی نژاد همراه با هیاتی عریض و طویل در کنفرانسی که جایگاه وزاری خارجه و معاوان آنها بود شرکت کرد تا با چنین سخنرانیهایی توخالی در رسانه های جهان مطرح شود.

او می کوشد تا بحران داخلی را به خارج از مرزهای ایران بکشاند. وی با سخنرانیهای جنجال برانگیر و ضد امریکایی می خواهد خود را رهبر مخالفان وضع موجود نشان دهد. جنبش ضد دیکتاتوری و حرکتهای اعتراضی و دلیرانه معلمان، کارکران،دانشجویان و زنان، توخالی بودن شعارهای این عوام فریب را بر ملا کرده و او را تبدیل به چهره منفور جهانی نموده اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مطبوعات، نام علی خامنه ای و احمدی نژاد را در راس دشمنان آزادی مطبوعات اعلام کرد.