۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

از تکرار فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی جلوگیری کنیم

زینت میرهاشمی

سیاست اعمال خشونت بدون حد و مرز نشان دهنده وضعیت بحرانی و ناپایدار رژیم است. در سالهای 60 تا 67 رژیم برای از صحنه خارج کردن نیروهای آگاه و دمکراتیک دست به قتل عام زندانیان سیاسی زد. خمینی گمان می کرد که با قتل عام زندانیان سیاسی راه و دستاوردهای مبارزه آنان را پاک خواهد کرد و از آن پس آن طور که خود می خواهد نسل بعد از دهه 60 را با معیارهای خود وارد جامعه خواهد کرد. قتل عام زندانیان سیاسی ضربه بزرگی بر نیروهای سیاسی مخالف رژیم زد و به دلیل جو رعب و وحشت و عدم امکانات ارتباطی مدرن امروزی عمق فاجعه به خوبی آشکار نشده است.

بعد از سه دهه، رژیم در موقعیتی قرار گرفته که بحران سرنگونی سرتا پایش را لرزانده است. روزی که شعار مرگ بر خامنه ای از افکار مردم تبدیل به فریاد در خیابانها شد و عکسهای خامنه ای به شعله خشم مردم گرفتار شد، رژیم این پیام را جدی گرفت. رژیم در ذهن مردم سرنگون شده است. هیچکس آینده ای برای رژیم نمی بیند. تنها ماشین سرکوب است که تا کنون توانسته آن را سر پا نگاه دارد. مبارزه مردم نشان داده است که وقتی اعتراض همگانی شود، ماشین سرکوب هم اثر خودش را از دست می دهد. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در بیدادگاههای رژیم به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از زندانیان در زندان اوین جا به جا شده و به نقطه نامعلومی برده شده اند. به همین منظور زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده اند. موج محکومیت رژیم در رابطه با اعدام 5 ستاره آزادی، هر چه بیشتر گسترش یافته است. بسیاری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر این عمل جنایتکارانه را محکوم نموده اند. اگر موج اعتراض همگانی و گسترده شود می توان اقدامات جنایتگارانه خامنه ای را مهار کرد. بنابراین باید از اعتراض همگانی مردم کردستان حمایت کرد.

برای عدم تکرار فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی از تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر در خواست می کنیم که از تمامی ظرفیتهای خود برای فشار بر جمهوری اسلامی به منظور لغو مجازات اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده کنند.