۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

پذيرايى از پاسدار هزار تير، با شعار «مرگ برديكتاتور»، در نمايشگاه تهران
گماشته ولي فقيه, پاسدار احمدي نژاد گماشته ولي فقيه, پاسدار احمدي نژاد
بازديدكنندگان از نمايشگاه بينالمللى كتاب در تهران در اعتراض به حضور پاسدار احمدىنژاد در اين نمايشگاه تظاهرات كرده و شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند. مزدوران حاضر در نمايشگاه تلاش كردند تا مانع شعار دادن بازديدكنندگان در نمايشگاه شوند، اما موفق نشدند.