۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

فدراسيون بينالمللى ليگهاى حقوقبشر: پنج فعال سياسى اعدام شدند، اقدام مؤثر و فورى ضرورى است
فدراسيون بينالمللى ليگهاى حقوقبشر اعدام ۵ زندانى سياسى را محکوم  کرد فدراسيون بينالمللى ليگهاى حقوقبشر اعدام ۵ زندانى سياسى را محکوم کرد
فدراسيون بينالمللى ليگهاى حقوقبشر روز دوشنبه، اعدام ۵ زندانى سياسى توسط ديکتاتورى آخوندى را محکوم نمود و اعلام کرد: پنج فعال سياسى اعدام شدند. اقدام مؤثر و فورى ضرورى است. رئيس فدراسيون بينالمللى ليگهاى حقوقبشر گفت: اين محکوميتها و اعدامهاى سياسى، رژيم ايران را بيش از پيش در سطح بينالمللى به انزوا مىکشاند. فدراسيون بينالمللى ليگهايى حقوقبشر، جامعه بينالمللى را فرامىخواند تا اقدامات مشخصترى را در مورد اين وضعيت به شدت حاد کنونى، در پيش بگيرند.