۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

دوشنبه 13 اردیبهشت 1389 - 3 می 2010

اول ماه مه کلن – آلمان در همبستگی با جنبش بیشماران (گزارش و آلبوم عکس)

روز جهانی کارگر دویسبورگ - آلمان (گزارش و آلبوم عکس)

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران

جنبش توانمند کارگری در سالی که گذشت

مصاحبه مریم افشاری با آقای علی رضا بیانی، شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری

نبرد خلق به صورت یک فایل پ د اف

فراسوی خبر... 13 اردیبهشت

روز کارگر کیهان باز هم دروغ گفت

لیلا جدیدی

میلیونها نفر در سراسر جهان روز جهانی کارگر را در راهپیماییها و تظاهرات متعددی با مطرح کردن خواسته های به حق خود برگزار کردند. بحران جهانی سرمایه داری که بیشترین بار آن بر دوش زحمتکشان جهان سنگینی می کند، نقطه مشترک اعتراضهای این روز بود. اکنون بیش از هر زمانی نبرد بین نیروهای کار و سرمایه حاد تر شده است. کارگران و مزد بگیران جهان در اعتراضهای خود در کشورهایی مانند ترکیه، یونان، روسیه، کوبا، فرانسه، آلمان، انگلیس و در کشورهای آسیایی و غیره در عین آنکه نقاط مشترکی با کارگران ایرانی داشتند اما بدون شک از برخی جهات دیگر در شرایط متفاوتی بسر می برند.

در ایران، حکومت ولایت فقیه دارای اقتصاد ورشکسته ای است که نتیجه چپاولگری و غارتگری مزدوران و وابستگان به حکومت می باشد اما مهمتر آنکه، زحمتکشان ایرانی در شرایط اختناق و سرکوب شدید بسر می برند. رژیم از روزها پیش برای جلوگیری از برگزاری مراسم روز کارگر، نیروهای سرکوبگر خود را بسیج کرده بود، به صورتی که تهران و دیگر شهرهای بزرگ با استقرار نیروهای امنیتی و نظامی و لباس شخصهای مزدور رژیم در جو سنگین "امنیتی" قرار گرفته بود. این ماموران به ضرب و شتم و دستگیری شرکت کنندگان در تجمعات دست می زدند. فشار بر فعالان کارگری در آستانه این روز افزایش یافته و بسیاری از آنان مورد تعقیب امنیتی و قضایی قرار گرفته و به آنها احضاریه دادگاهی داده شده بود.

در خاتمه این روز، روزنامه حکومتی کیهان، ارگان بازجوهای تحت امر خامنه ای ادعا کرد که تهران در این روز در " آرامش کامل" بود و حتی "از روزهای دیگر آرام تر"!

بر خلاف این دروغ و برخورد جنون آمیز رژیم در ایجاد جو خفقان، کارگران و زحمتکشان که از جانب جنبش دانشجویی حمایت می شدند بیکار ننشستند. آنها بالاتر از سطحی که شرایط اجازه می داد، دست به اعتراض زدند. آنها به سیاستهای خصوصی سازی و غارتگری رژیم مدافع سرمایه داری و چپاول حکومتی اعتراض کردند. از میان شعارهای داده شده، شعاری از جانب کارگران مجتمع صنعتی گوشت فارس بود که کنایه می زد: "کارگر، روز بیکاریت مبارک!" آنها همچنین با نوشتن این جمله بر پلاکارد: "تا حق خود را نگیریم از پا نمی نشینیم"، ادامه مبارزه خود را گوشزد کردند.

از سوی دیگر، ایرانیان تبعیدی در خارج از مرز با راهپیماییها و حمل عکسها و پلاکاردها و نمایش فیلم به کوشندگان کارگری و حقوق بشری میهن پیوسته و موقعیت کارگران ایرانی و فعالیت در جو اختناق تحت حاکمیت ولایت فقیه را به میان افکار عمومی کشورهای میزبان بردند.

روز اول ماه روزی جهانی است. آگاهی به شرایط خفقان آور کارگران ایران، افشای اراجیف و دروغهای رژیم و حمایت از زحمتکشان ایرانی نیز می بایست جهانی شود.