۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

فراخوان براى آزادى وکيلان، فرهنگيان و جوانان بازداشت شده
تظاهرات اعتراضى فرهنگيان - آرشيو تظاهرات اعتراضى فرهنگيان - آرشيو
بازداشتهاى خودسرانه فعالان سياسى، فعالان حقوق مدنى و جوانان به بهانههاى مختلف و به منظور تشديد فضاى ارعاب در جامعه ادامه دارد
روز شنبه ۱۱ارديبهشت، در روز جهانى کارگر، عوامل اطلاعات آخوندها، آقاى اوليايى فرد، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگسترى، را به دروغ و به بهانه بررسى پرونده موکلانش به دادسراى انقلاب آخوندها فراخواندند و پس از مراجعه وى، دستگيرش کرده و با غل و زنجير به زندان منتقل کردند.
اوليايى فرد وکيل فعالان کارگرى بازداشت شده، فعالان حقوق کودکان و شمارى از زندانيان زير۱۸سال محکوم به اعدام است. دژخيمان رژيم براى اعمال فشار بر اين وکيل، او را به «تبليغ عليه نظام» و «نشر اکاذيب» متهم و به تحمل يک سال حبس تعزيرى محکوم کردهاند.
وى در رابطه با اين حکم، که تاکنون بهطور رسمى به او و وکيلان مدافعش ابلاغ نشده، پيش از اين نيز در روز ۱۷اسفند ۸۸ دستگير و به مدت يک هفته زندانى شده بود. همچنين، در روز چهارشنبه ۸ارديبهشت دو جوان به نامهاى سينا ظهيرى مسگر و شايان سادات شريف در تهران دستگير شد و به نقطه نامعلومى منتقل شدند.
در روزهاى ۷و ۹ ارديبهشت، آقايان عليرضا هاشمى، دبيرکل سازمان معلمان ايران، على اکبر باغانى دبيرکل و محمد بهشتى لنگرودى سخنگوى اين کانون بازداشت شدند. آقايان باغانى و بهشتى به بند۲۰۹ اوين منتقل شدند. اما خانواده آقاى هاشمى از علت بازداشت، محل نگهدارى و وضعيت او اطلاعى ندارند. عليرضا هاشمى، پيش از اين نيز دوبار (اسفند۸۵ و در جريان قيام۸۸ ) بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است.
اين دستگيريها بهخاطر اعتراضهاى اين کانون به وضعيت اسفبار زندگى فرهنگيان کشور و همچنين بازداشتها و احکام جنايتکارانهيى است که دژخيمان رژيم در مورد معلمان بازداشتى از جمله عبدالرضا قنبرى، عبدالله مومنى، هاشم خواستار، محمد داورى، فرزاد کمانگر و رسول بداقى صادر کردهاند. متعاقبا، شمارى از معلمان، در روز ۱۲ارديبهشت، روز معلم، که براى بزرگداشت خاطره معلم شهيد «دکتر ابوالحسن خانعلى» بر سر مزار او در ابنبابويه گرد آمده بودند، توسط عوامل اطلاعات آخوندها بازداشت شدند.
دستگيريهاى معلمان و فرهنگيان آزاده به تهران محدود نشد. در همدان نيز ۴ تن از معلمان به اسامى جلال نادرى، على نجفى، محمد خانى و سعيد جهان آرا دستگير شدند. در شهرهاى همدان، تبريز و کرمانشاه نيز اطلاعات آخوندها با احضارهاى پياپى، بازجويى و تهديد اعضا و مسئولان کانون صنفى معلمان يا صدور احکام بىشرمانه جريمه نقدى و شلاق براى فرهنگيان شريف، تلاش کردند آنها را از هرگونه اعتراض در روز معلم بازدارند. فيلتر کردن وبلاگهاى کانونهاى صنفى معلمان از ديگر موارد اعمال فشار رژيم بر فرهنگيان کشور است.
مقاومت ايران عموم مراجع و سازمانهاى بينالمللى مدافع حقوقبشر، سنديکاهاى بينالمللى حقوقدانان و وکيلان و سنديکاهاى بينالمللى معلمان و فرهنگيان را به محکوم کردن سرکوب وکيلان، معلمان و فرهنگيان و عموم فعالان سياسى توسط فاشيسم دينى حاکم فرا مىخواند و خواستار اقدامى عاجل جهت توقف بازداشتهاى خودسرانه در ايران و آزادى بىقيد و شرط زندانيان سياسى است.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران ۱۴ارديبهشت۱۳۸۹ (۴ مه ۲۰۱۰ )