۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۵, جمعه

خبرگزارى پيامنر:
تأخير در خروج نام سازمان مجاهدين از ليست تروريستى آمريكا 10:18:10 AM 1388/2/25
قطعنامه پارلمان اروپا قطعنامه پارلمان اروپا
خبرگزارى پيامنر (PNA)، با عنوان ”تأخير در خروج نام سازمان مجاهدين از ليست تروريستى آمريكا ممكن است به يك فاجعه انسانى بيانجامد“ نوشت: 103نفر از اعضاى پارلمان اروپا طى نامه‌يى به باراك اوباما از آمريكا خواستند تا مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاى تروريستى حذف كند. پارلمانترهاى اروپا نسبت به هرگونه تأخير در اين ارتباط هشدار دادند. قانونگذاران اروپايى هشدار دادند ليست‌گذارى سازمان مجاهدين اكنون به يك مقوله انسانى تبديل شده است، چرا كه رژيم ايران اين ليست گذارى را بهانه قرار مىدهد تا 3500نفر از اعضاى سازمان مجاهدين را كه در كمپ اشرف قرار دارند را به ايران مسترد نمايد و اين ممكن است به يك فاجعه انسانى بيانجامد. ….