۱۳۸۸ آذر ۳, سه‌شنبه

تهدید به اخراج کارگران معترض

زینت میرهاشمی

کارگران واحد نساجی مازندران روز دوشنبه 2 آذر دست به یک گردهمایی اعتراضی در برابر محل این شرکت زدند. کارگران این شرکت نزدیک به 4 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند.

نساجی مازندران با 900 کارگر شاغل طی 20 سال گذشته همواره دچار بحران بوده است. 300 کارگر قراردادی در این واحد تولیدی کار می کنند.

مدیر عامل این شرکت کارکران قراردادی را در صورت ادامه اعتراض تهدید به اخراج کرده است.

عدم دریافت حقوق یکی از معضلات جدی کارگران و مزدبگیران است. صاحبان سرمایه با استفاده از شرایط بحرانی و نپرداختن حقوق، مانع رشد مطالبات کارگری و سازماندهی آنان جهت ارتقای خواسته هایشان می شوند. تلاش برای بالارفتن دستمزد و قرارداد ثابت کار تحت الشعاع تلاش برای برخورداری از مزدی نابرابر در برابر کار انجام شده می شود.

افزایش بهای مواد خوراکی هیچ قانون و مرزی ندارد. خبرگزاری دولتی ایلنا دوشنه دوم آذر به افزایش بالای 20 درصدی بهای تعدادی از مواد خوراکی نسبت به ماه قبل اشاره کرده که مقایسه آن با دستمزدها می توان فقر و تنگدستی کارگران و مزدبگیران را به میزانی روشن کند.

به تعدادی از این مواد اشاره می کنم: قیمت گوشت مرغ در هفته آخر آبان نسبت به ماه قبل از آن 20 درصد و تخم مرغ 14 درصد افزایش داشته است.

قیمت گوشت قرمز نشبت به ماه قبل 20 درصد و قیمت کدو سبز 33 درصد افزایش داشته است.