۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه

فعالان کارگری نیشکر هفت تپه باید آزاد شوند

زینت میرهاشمی

تعدادی از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در روز پنجشنبه 14 آبان، توسط حراست این شرکت بازداشت و برای گذراندن دوره حبس به زندان دزفول منتقل شدند. بازداشت شدگان عبارتند از: فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر. جرم این کارگران تشکیل سندیکای کارگری در سال 1387 در خوزستان است.

بر طبق پیمانهای سازمان جهانی کار که ایران از امضا کنندگان آن است، تسکیل سندیکا و تشکلهای مستقل کارگری حق کارگران است. سندیکای کارکران نیشکر هفت تپه با شرکت 5000 نفر از کارگران این مجتمع تشکیل شده و کارگران زندانی نماینده واقعی کارگران این مجتمع هستند. برخورداری از تشکل مستقل کارگری و سازمانیابی کارگران برای دفاع از حقوق خود، از اولیه ترین حقوق کارگران و مزدبگیران است. این حق اولیه در رژیم سرمایه داری انگلی ولایت فقیه نه تنها به رسمیت شناخته نشده بلکه فعالان آن در سیاهچالها زندانی و با شکنجه و حبس روبرو شده اند.

برخورد خشونت آمیز رژیم با فعالان کارگری نشان دهنده هراس از تشکیلات مستقل کارگری است. هر زمانی که حرکتی به سمت سازمانیابی پیش رود کارگران مورد هجوم خشونت آمیز دستگاه سرکوب حکومت قرار می گیرد. از همین منظر تداوم حرکتهای اعتراضی و برداشتن گامهای موثرتر برای ایجاد تشکل مستقل کارگری راهی است که کارگران و مزدبگیران می توانند به سمت کسب حقوق خود حرکت کنند.

علی نجاتی رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه، طی نامه سرگشاده خود به درستی نوشته است:«در حالی که کارفرماها آزادانه تشکل دارند، کارگرانی که تشکلهای مستقل کارگری خود را بنا می کنند محکوم و زندانی می شوند. ما اعتقاد داریم به جز تلاشهای خود کارگران و اتحاد و همبستگی میان آنان، ما کارگران موفق نخواهیم شد به خواسته ها و مطالبات خود دست یابیم.» وی که در انتظار اجرای حکم زندانی بودنش است خواهان حمایتهای کارگران از سندیکای کارکران نیشکر هفت تپه و کارگران زندانی آن شده است.

ضمن دفاع از سندیکای مجتمع نیشکر هفت تپه و محکوم کردن هر گونه فشار بر فعالان این سندیکا، خواهان آزادی بدون قید و شرط فعالان کارگری هستیم. از سازمان جهانی کار می خواهیم که رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر عدم اجرای حقوق سندیکایی و نقض حقوق کارگران در لیست سیاه نقض کنندگان این نهاد جهانی قرار دهد.