۱۳۸۷ اسفند ۲۰, سه‌شنبه


فرمانده ناوگان پنجم آمریكا:
وظیفه ناوگان پنجم آمریكا باز نگهداشتن خطوط ارتباطى تنگه هرمز است 5:58:18 AM 1387/12/20
مانور جنگي ناوگانهاي آمريكايي - آرشيو مانور جنگي ناوگانهاي آمريكايي - آرشيو
فرمانده ناوگان پنجم آمریكا در خلیج فارس گفت: مسئولیت ما حفظ امنیت و ثبات در منطقه و باز بودن خطوط ارتباطی تنگه هرمز براى عبور آزاد گاز و نفت میباشد: فرمانده ناوگان پنجم آمریكا در خلیج فارس، در گفتگوی ویژه با تلویزیون الجزیره گفت: من در راس سه فرماندهی هستم، یكی ناوگان پنجم كه یك فرماندهی دریایی است، فرماندهی میانی نیروهای دریایی كه تحت فرماندهی ژنرال پترائوس كار میكند و همچنین فرماندهی نیروهای مشترك دریایی كه یك ائتلاف از كشورهایی است كه براى برقراری امنیت و ثبات منطقه كار میكنند. مسئولیت ما حفظ امنیت و ثبات منطقه میباشد و اینكه اطمینان حاصل كنیم كه مسیرهای دریایی باز بوده و نفت و گاز آزادانه جریان داشته باشد. تلویزیون الجزیره پرسید، شما چه پیامی براى رژیم ایران دارید؟ دریادار بیل گورتنی گفت: مسئولیت ما تضمین امنیت و ثبات و باز بودن آبهای بینالمللى است، مسئولیت ما راهاندازی جنگ نیست بلكه ما براى ممانعت از جنگ در اینجا حضور داریم. ادامه