۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

پنج شنبه 13 خرداد 1389 - 3 ژوئن 2010

سید مرتضی نبوی:بعضی از دوستان نزدیكمان با صراحت می‌گویند ما بریده‌ایم! - مهدی سامع

یادداشت سیاسی نبرد خلق شماره 299 اول خرداد 1389

نبرد خلق شماره 299 در یک فایل

فراسوی خبر ... پنجشنبه 13 خرداد

رسوایی متکی در پارلمان اروپا

جعفر پویه

شماری از اعضای هیاتهای نمایندگی انگلیس، ایتالیا، استونی و اسپانیا در پارلمان اتحادیه اروپا، روز سه شنبه زمانی که منوچهر متکی، وزیر امور خارجه رژیم جنایت پیشه و تبهکار ولی فقیه قصد ورود به پارلمان اتحادیه اروپا را داشت، با در دست داشتن عکسهای ندا آقا سلطان اعتراض خود به او را بیان کردند. نمایندگان پارلمان با جمع شدن جلو در ورودی، مانع ورود متکی به ساختمان پارلمان اتحادیه اروپا شدند به طوری که ماموران امنیتی مجبور به درگیری با قانونگذاران و باز کردن راه برای متکی شدند. این نمایندگان اعتراض خود به آدمکشی و زیر پا گذاشتن حقوق اساسی مردم ایران توسط رژیم تبهکار ولی فقیه را به گونه ای به نمایش گذاشتند که مورد توجه بسیاری از خبرنگاران و نمایندگان بنگاه های خبری قرار گرفت. استروان استیونسون، نماینده انگلیسی پارلمان اروپا در حالیکه عکس ندا را در دست داشت با صدای بلند متکی را آدمکش نامید. استیونسون به خبرگزاری آلمان گفت: "دعوت از منوچهر متکی مانند دعوت از وزیر خارجه دولت نازی آلمان به پارلمان اروپا است." در حالی نماینده پارلمان اروپا، رژیم ولایت فقیه را فاشیستی نامید که عده بسیاری از ایرانیان ساکن اروپا نیز در بیرون ساختمان پارلمان تجمع کرده و اعتراض خود به حضور متکی را فریاد می زدند. نمایندگان هیاتهای پارلمانی به متکی حالی کردند که نماینده رژیمی فاشیستی، تبهکار و جانی است. همچنین زمانی که وی در حال ورود به سالن پارلمان بود، چارلز تانوک، دیگر نماینده انگلیسی پارلمان در حالیکه او را با دست نشان می داد گفت: "به هیچ وجه نباید به اینجا دعوت می شد." همزمان، خانم ایزابل دوران، معاون پارلمان اتحادیه اروپا بیانیه ای مطبوعاتی درباره سفر متکی به بروکسل منتشر کرد. او در این بیانیه نوشت: "آمدن متکی به پارلمان اروپا تنها یک دیدار اداری ساده است و بنابراین نباید پنداشت که این یک دیدار چشم پوشی و گذشت از پرنسیپها از سوی ما خواهد شد. به هیچوجه نباید چنین برداشت شود که آمدن وی خواهد توانست اعتباری برای دولت احمدی نژاد کسب کند." بنابراین، اعتراض هیاتهای نمایندگی کشورها با بیانیه مطبوعاتی معاون پارلمان کامل می شود و نشان می دهد این سفر نه تنها نتوانسته برای رژیم تبهکار ولی فقیه و دولت امنیتی- نظامی احمدی نژاد اعتباری دست و پا کند بلکه، برعکس با افشاگری نمایندگان پارلمان و اعتراض درست و اصولی آنان، چهره رژیم فاشیستی ولی فقیه بیش از گذشته افشا شده است. اعتراض نمایندگان اتحادیه اروپا نشان دهنده موج نفرتی است که از آدمکشی و قتل و جنایت رژیم ضدانسانی ولایت فقیه در سراسر جهان به وجود آمده است.