۱۳۸۸ دی ۲۲, سه‌شنبه

واشينگتن تايمز خواستار حذف نام سازمان مجاهدين خلق از ليست تروريستى آمريكا شد
قيام عاشورا در تهران قيام عاشورا در تهران
روزنامه واشينگتن تايمز در سرمقاله امروز خود از دولت اوباما خواست نام سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست تروريستى آمريكا حذف كند زيرا اين ليست گذارى به يك كارت بازى براى تروريسم دولتى ايران تبديل شده است. اين سرمقاله تأكيد مىكند با حذف نام مجاهدين از ليست تروريستى، حربه آدمكشى از دست استبداد دينى كه در پى كشتار مردم است گرفته مىشود. واشينگتن تايمز در سرمقاله خود به سابقه نامگذارى مجاهدين در ليست تروريستى آمريكا بهعنوان علامت حسننيت به رژيم آخوندى هنگام روى كارآمدن محمد خاتمى اشاره كرده و مىنويسد: نسبت دادن عنوان عناصر نامطلوب به مجاهدين فقط به نفع سخت سران رژيم ايران است. واشينگتن تايمز مىافزايد: رژيم قتل ندا آقاسلطان را كه در اعتراضهاى تابستان گذشته توسط آدمكشان هوادار دولت مورد اصابت گلوله قرار گرفت به گردن مجاهدين مىاندازد در دسامبر گذشته رژيم ادعا كرد كه مجاهدين سيد على موسوى خواهر زاده ميرحسين موسوى را كشتهاند. آخوندها مىتوانند ليبرالها و رفرميستها را هم بهخاطر قرار داشتن در جبهه مجاهدين به تروريسم متهم كنند و براى اين گونه قضاوتها و اعمال مجازات مرگ از ليست تروريستى ايالات متحده استفاده مىكنند. به اين ترتيب ليست تروريستى اتحاديه اروپا به طرز غيرقابل باورى به كارت بازى براى تروريسم دولتى ايران تبديل شده است.